Årsmöte

Årsmötet 2018 hölls den 7 februari på Jakthornet. Vi var 60 deltagare, kanonbra!

   Årsmötesprotokoll 2018