Dragningslista

GRATTIS ALLA PRISTAGARE OCH TACK FÖR ATT NI STÖDER SPIK!!

      smileysmiley

Dragning SPIK:s medlemslotteri augusti 2020

Vinst 1

1000 kronor

1344

Vinst 2

500 kronor

627

Vinst 3

400 kronor

1219

Vinst 4

300 kronor

850

Vinst 5

200 kronor

1415

 

Vinst 6-66            100 kronor

106

113

164

170

184

244

259

291

341

374

377

396

411

415

431

472

489

499

508

552

585

603

613

674

679

682

693

697

722

736

757

765

766

779

808

819

828

839

889

891

911

963

984

991

997

1081

1082

1089

1101

1120

1172

1257

1271

1276

1282

1293

1294

1312

1318

1382

1422

 

 

 

Som kontrollant vid dragningen har Sune Pettersson fungerat. Nästa dragning sker i oktober 2020.     

 

 

 

Bild 1: