Föreningen Gamla Spikare

Från ett av Hedersklubben Gamla Spikares årsmöten-

Bakgrund

Hedersklubben Gamla Spikare bildades år 1961 på initiativ av Stockholmspostens Idrottsklubb:s (SPIK) då nytillträdde ordförande Yngve Warreby. Syftet med klubben var att skapa en träffpunkt för medlemmar som varit framträdande genom åren i SPIK.

För att kunna bli invald i klubben fastställdes ett antal kriterier. Det första kriteriet var att medlemmen ska ha gjort ett förtjänstfullt arbete som förtroendevald i SPIK. Ett annat var att ha utfört meriterade idrottsprestationer för SPIK. Den som kan komma i fråga för medlemskap i Hedersklubben ska ha fyllt 50 år. 
 

Antalet aktiva medlemmar i klubben ska vara 21. Medlem som så önskar kan övergå till passivt medlemskap vilket innebär att man inte deltar i klubbens aktiviteter och är befriad från medlemsavgift. Vid aktiv medlems frånfälle utser klubben en ny medlem på sitt årsmöte. Varje medlem får vid inträdet i klubben ett unikt medlemsnummer.

Klubben ska ha egna stadgar som reglerar verksamheten. 

De första medlemmarna var Josef ”Jocke” Lindell (f 05), Harry Blomberg (f 10) samt Walter Andersson (f 10) i nu nämnd ordning.

Nutid

Sedan starten 1961 har ett stort antal medlemmar antagits till klubben. Det unika medlemsnumret börjar nu närma sig 60. Klubbens stadgar har efter mindre justeringar fortsatt att gälla under åren.

Klubben har två sammankomster per år. Årsmötet, som är förlagt till januari månad, väljer styrelse och behandlar andra traditionella årsmötesfrågor. Vid årsmötet utses även den medlem i SPIK, som med anledning av goda prestationer ska få Gamla Spikares hederspris. Detta pris delas ut vid SPIK:s årsmöte.

Det andra mötet hålls under sommarhalvåret. Där diskuteras aktuella frågor och en lättare femkamp genomförs i kamratlig anda.

Protokoll förs vid såväl årsmötet som sommarmötet.

Nuvarande medlemmar i Gamla Spikare
Ulf Borgstrand
Leif Åberg
Heimo Auer
Göte Lindberg (passiv medlem)
Hans Lundén
Bo Hellberg
Louise Ekblom
Gunilla Johansson
Lennart Helgesson
PG Pettersson
Åke Kihlberg
Margareta Glock
Berit Sandelius
Gunilla Lecoq
Sune Pettersson
Svante Olsson
Björn Johansson
Annika Tillander
Karin Johansson
Johan Lepaments
Sören Hoffman

Sektionsledare: 
Margareta Glock
Telefon/mobil: 
0707481807
Mejladress: 
margareta.glock@gmail.com