30 aug 2019

Gamla Spikares sommarmöte 21 augusti

Skapat av
Var är discen?

Sommarmöte i Vaxholm!

En båttur från ett välbevakat Grand Hotell - en utrikesminister från öster var på besök. Bortsett från alla poliser
så är det skönt att konstatera att båtturer går att göra utan nått större väsen och tunga insatser, förutom att kapten ombord
fullgör sina åtaganden, som styra etc. 
En sån här resa kan också förgyllas av Gamla Spikares sekreterare Berit, som hade med sig både kaffe och kaka!
Sexton stycken hade hörsamat kallelsen, bara fem som av olika skäl inte kunde delta. Dryga timmen gick och så
var det landstigning utanför ett annat "grand hotell".  
Så blev det lunch, promenad till en lekpark, där boule, frågesport och discgolf praktiserades med olika resultat.
En "knepig" frågesport runt / om Vaxholm, signerad kassören Leffe, visade sig innehålla bara ettor som rätt svar!smiley
Någon egentlig femkamp som tävling om det anrika vandringspriset blev det inte, utan det bestämdes att funderingar
skulle göras runt framtiden för vandringspriset - vad göra, dela ut till mesta mästaren etc.
Avslutning med kall öl på lokal i väntan på båtresan tillvaka till stan. En bra dag i glada vänners lag!