GDPR och adresser

GDPR!

SPIK-medlemmarnas hemadresser används i princip bara för att skicka ut
Stockholmspostens IK:s IDROTTSTIDNING.
Men så finns ett undantag som kommer att återkomma varje år. Stockholm
stad och idrottsförvaltningen vill veta var SPIKs medlemmar bor! Anledningen
är avgiften till olika idrottsanläggningar. Bor du i Stockholms stad tillhör du
den kategori som kan ge rabatt på avgifterna. Men det måste vara fler än
50% , av SPIKs medlemskader som bor i Stockholms stad.

Men vill Du inte vara med på att SPIK lämnar ut Din bostadsadress, så skickar
Du ett brev till: SPIK 105 00 Stockholm

Skriv tex: jag vill inte att SPIK lämnar ut min bostadsadress.

Observera att ngt personnummer aldrig lämnas ut till någon.
 

 

 

2022-02-01
Plats: 
Stockholm