Medlemslotteriet.

Medlemslotteriet
Lotteriansvariga Carina meddelar att: 

Vi har inte lyckats dra den månatliga lotteriavgiften från er som har pensionen i Nordea. Därför kommer vi dra dubbel avgift i December.

Vi beklagar det besvär som detta skapar!

 

SPIK styrelse!

 

2019-12-02
Plats: 
Lotteri