Simma hemma 14 okt 2023

Klassikerslutet , simma hemma 2023

Pifs klassiker avslutas alltid med simma 1000 eller 500 m eller minst 20 minuter.
Men gänget som kommer till Spångabadet minskar varje år. Inte bra, simma bör
man göra, men varför kommer inte fler. Är det lördagen som spökar, eller.
Mycket arbete läggs ner för att erbjuda denna viktiga aktivitet! Är det öken att simma
i en 25 meters bassäng?