SPIK - Tidningen från 2016.....i FÄRG!

 

 

Tidningen i pdf Nr 3 2023

Tidningen i pdf Nr 2 2023

Tidningen i pdf Nr 1 2023

Tidningen i pdf Nr 3 2022

Tidningen i pdf Nr 2 2022

Tidningen i pdf Nr 1 2022

Tidningen i pdf Nr 4 2021

Tidningen i pdf Nr 3 2021
Tidningen i pdf Nr 2 2021

Tidningen i pdf Nr 4 2020

Tidningen i pdf Nr 3 2020
Tidningen i pdf Nr 2 2020

Tidningen i pdf Nr 1 2020

Tidningen i pdf Nr 4 2019

Tidningen i pdf Nr 3 2019

Tidningen i pdf Nr 2 2019

Tidningen i pdf Nr 1 2019

Tidningen i pdf Nr 4 2018

Tidningen i pdf Nr 3 2018

Tidningen i pdf Nr 2 2018

Tidningen i pdf Nr 1 2018

Tidningen i pdf Nr 1 2017

Tidningen i pdf Nr 3 2017

Tidningen i pdf Nr 4 2017

Tidningen i pdf Nr 1 2016

Tidningen i pdf Nr 2 2016

Tidningen i pdf Nr 3 2016

Tidningen i pdf Nr 4 2016

SPIK-Tidningen utkommer med 4 nummer per år.

Preliminära utgivningsdagar

är den 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december.

Manusstopp är den 25 februari, 25 maj, 25 augusti och 25 november. Under 2021 kommer det antagligen att bli anorlunda,
händer inte speciellt mycket under första halvåret......

Tidningen utsänds till alla betalande medlemmar och innehåller både framåtriktad information och dokumentation om vår verksamhet.

Skriv gärna till oss om någonting Du tycker är intressant. Helst med några foton också.
Tills vidare skickar du manus till:

E-mail: lennart.b.helgesson@gmail.com