SPIK trampet i Rosersberg

SPIK-trampet 2022.

Fjorton stycken SPIKare tog sig till Rosersberg för att cykla runt tre golfbanor 
med det blev bara två! Anledningen var att banan kortats ner till 40 km.
Fast ngn cyklade gamla sträckningen, i alla fall. Under två-varvsloppet
mötte några två gäng som tränade för att cykla till Paris! Från Sverige!
Sk ytterligheter!laugh

Bild 1: 
Bild 2: 
Bild 3: