SPIKs årsmöte 2018

Årsmöte 7 feruari 2018.

Så var det dax för pytt på Jakthornet. En fin tradition. En hyfsad skara intresserade medlemmar anmälde
sig - via hemsidan. Till slut mötte 63 medlemmar upp - en färre än i fjol, upplyste sekreteraren om.
Efter mat och kaffe meddelade ordf Gunilla om att, nu är det dax för årsmöte!

Höll i mötet gjorde Åke och Berit.
Valberedningen hade ingen anledning att föreslå andra namn än ovanstående. Rutin är bra i dessa 
sammanhang. Verksamhetsberättelser manglades igenom, revisorerna fick ordet. Kassör Kajsa meddelade
att SPIK inte tänkt sig någon avgiftshöjning av medlemsavgiften. Dock presenterades en budget med
underskott gällade 2018. Fog faktiskt för att höja medlemsavgiften, tyckte vän av ordning. Underskott de sista
åren, späs ju på om detta fortsätter. Lite höjning varje år påkallas. Nån inofficell regel påkallas av PIF som säger
att PIF-klubbarna skall ligga runt 100:- per år. Konstateras gör att Pif Göteborgs medlemsavgift ligger på
200:-/år! Inför nästa år så -  bör det föreslås höjning.

Uppfräschning av stadgar.
Stadgarna hade varit förmål för granskning av Åke K. På uppdrag av styrelsen. Har inte ändrats så mycket
från det som gällde 1924. Ett och annat har petats i, men nu föreslogs en ett flertal förändringar, som styrelse-
sammansättning, större ansvar för sektioner. Åke gick föredömligt igenom nya förslaget genom att jämnföra
gammalt och nytt. Utan större åthävor röstades nya stadgarna igenom, justerat och klart att användas för
valberedningen och förslag till ny styrelse. Förutom då Gunilla ordf och Kajsa kassör som har ett år kvar på
sina mandat.

Årets SPIKare och avtackningar!
Katarina Tell Boulesektionen blev välförtjänt Årets SPIKare. Motionspriset gick till Lars Westman och Gamla
SPIKares pris gick till Bettan och Roddan Acuna Lopez. Grattis alla  pristagare.
Lämnade styrelsearbetet gjorde Louise Ekblom mångårig ordförande, Bernt Otterström och Lars-Åke Hörjel revisor.
SPIK tackar för värdefulla arbetsinsatser genom åren!!

 

 

 

Bild1: 
Bild2: