Tidning

Tidningen i pdf Nr 3 2020

Tidningen i pdf Nr 2 2020

Tidningen i pdf Nr 1 2020

Tidningen i pdf Nr 4 2019

Tidningen i pdf Nr 3 2019

Tidningen i pdf Nr 2 2019

Tidningen i pdf Nr 1 2019

Tidningen i pdf Nr 4 2018

Tidningen i pdf Nr 3 2018

Tidningen i pdf Nr 2 2018

Tidningen i pdf Nr 1 2018

Tidningen i pdf Nr 1 2017

Tidningen i pdf Nr 3 2017

Tidningen i pdf Nr 4 2017

Tidningen i pdf Nr 1 2016

Tidningen i pdf Nr 2 2016

Tidningen i pdf Nr 3 2016

Tidningen i pdf Nr 4 2016

SPIK-Tidningen utkommer med 4 nummer per år.

Preliminära utgivningsdagar

är den 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december.

Manusstopp är den 25 februari, 25 maj, 25 augusti och 25 november.

Tidningen utsänds till alla betalande medlemmar och innehåller både framåtriktad information och dokumentation om vår verksamhet.

Skriv gärna till oss om någonting Du tycker är intressant. Helst med några foton också.
Tills vidare skickar du manus till:

E-mail: lennart.b.helgesson@gmail.com