Historik

Den 2 maj 1924 träffades ett antal entusiaster i samlingsrummet på postkontoret Stockholm 1. Ett möte hölls som tog beslutet att bilda en STOCKHOLMS POSTMÄNS IDROTTSKLUBB.
Här följer lite milstolpar under klubbens nu snart 100- åriga historia.

Ordförande vid mötet var som det så vackert står i protokollet Hr P Zettergren. Redan innan bildandet av SPIK var verksamheten vad gäller fotboll och friidrott igång ute på de enskilda postkontoren. Förutom dessa grenar var sedan bordtennis, schack och cykel snabbt igång med egna sektioner.

1925 höll klubben sitt första årsmöte. Till ordförande valdes Sigfried Holmberg.

Utkom första numret av Postmännens Idrottstidning.

Den 27 maj 1945 bildade n'r det begrav sig s Postens Idrottsförbund efter förslag från SPIK:s ordförande Josef "Jocke" Lindell. Därefter infördes successivt postmästerskap i de flesta grenar och verksamheten började skjuta ordentlig fart.

1963 ändrades namnet till STOCKHOLMS-POSTENS IK eftersom antalet tjejer ökade betydligt i klubben. Samtidigt bytte tidningen namn till Postens Idrottstidning.

1967 ingvigdes Postens Sporthall på Dalagatan av Postens generaldirektör Nils Hörjel.

1974 vid SPIK:s 50-årsjubileum erhöll SPIK en egen kanslilokal bemannad med en fritidsassisten som skulle sköta de administrativa göromålen.

Under 80-talet gjorde Postens Idrottsförbund en rejäl kursändring och införde motionsklasser i alla postmästerskap. Deltagarantalet ökade lavinartat.

1995 fick SPIK sin första kvinnliga ordförande Gunilla Lecoq och tidningen bytte namn till Stockholms-Postens IK:s Idrottstidning.

Under 90-talet läggs Postens Sporthall och SPIK:s kansli ner i samband medPostens rationaliseringar. SPIK stod som arrangör för Postmilen 1998 som lockade 4200 deltagare. Förmodligen Postens Idrottsförbunds volymmässigt största arrangemang.

Under 2000-talet minskar den totala verksamheten inom postidrotten successivt och både Postens Idrottsförbund och SPIK måste försöka förnya verksamheten!

Stiliga pojkar när det begav sig för nästan ett sekel sedan.

Bild 1: