Information

SPIK bildades den 2 maj 1924 och tillhör de äldsta idrottsföreningarna i Posten. Vi är anslutna till RF, Riksidrottsförbundet, och till Stockholms-Korpen och till några specialidrottsförbund samt till Postens Idrottsförbund. SPIK-tidning kommer ut med fyra nummer per år.

Våra medlemmar kan delta i Postmästerskapen i en mängd grenar och i bollsportens turneringar. För deltagande i Postmästerskapen utgår resebidrag.Vi arrangerar resor till de stora mästerskapen som ingår i Post-Klassikern och Boll-Klassikern. Som regel betalar vi startavgifter till korp- och Posttävlingar.