PostKlassikern

Klassikerkortens tid är förbi......wink. I digitaliseringens tidevarv har ju PIF hängt på.
Numera registreras alla aktiviteter via en länk på PIFs hemsida. 
Aktiviteterna skidor/löpning/cykling/simning per kalenderår. SPIK servar med att
registrera aktiviteterna. Så du behöver "bara" delta, så fixar "nån" resten. Bra va?
 

smileyyes