PostKlassikern

Du som avser att erövra Postens Klassiker skall beställa ett Klassikerkort hos
Postens Idrottsförbund, 105 00 Stockholm.
I samband med varje klassikeraktivitet finns det tillgång till Klassikerkort.

Då du är klar med fyra klassikergrenar sänder du  in kortet till
SPIK, 105 00 Sth som  efter notering vidaresänder kortet till PIF
alternativt svarar direkt på PIF:s hemsida. PIFs hemsida!

OBS! Sänder du inte in ditt kort blir du inte registrerad i PIF:s klassikerregister.

Tips från Coachen:

Det absolut enklaste sättet att fixa Klassikerkortet och få det inskickat, är att
du gör detta vid den avslutande grenen som vanligtvis är simning.  Då tas
ifyllda kort omhand av SPIK, som kontrollerar och skickar vidare till PIF.

smileyyes
Inte att förglömma - finns ju fler klassiker:
SPIK-klassikern. Du avverkar fyra av SPIKs arrangemang på hemmaplan!
Alla medlemmar får delta. Inga kort behöver fyllas i, utan du anmäler dig
till aktiviteten och efter fyra "starter" får du ett speciellt Klassikerpris
på årsmötet, året efter, dvs 2020.

Återkommer med rutiner för Bollklassikern.