PostKlassikern

Klassikerkortens tid är förbi......wink. I digitaliseringens tidevarv har ju PIF hängt på.
Numera registreras alla aktiviteter via en länk på PIFs hemsida. 
Aktiviteterna skidor/löpning/cykling/simning per kalenderår. SPIK servar med att
registrera aktiviteterna. Så du behöver "bara" delta, så fixar "nån" resten. Bra va?
 

smileyyes
Inte att förglömma - finns ju fler klassiker:
SPIK-klassikern. Du avverkar fem av SPIKallas arrangemang på hemmaplan!
Alla medlemmar får delta. Inga kort behöver fyllas i, utan du anmäler dig
till aktiviteten och efter fem "starter" får du ett speciellt Klassikerpris
på årsmötet, året efter, dvs 2020.